به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس جهاد کشاورزی فین پیش بینی کرد امسال ۱۶ تن محصول خردل برداشت شود.
امیر سرودی گفت: محصول امسال به علت خشکسالی و کاهش منابع آبی ۱۰ درصد نسبت به پارسال کاهش دارد.