‌به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی ، صید احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، اظهار کرد: بخش کشاورزی رکن اصلی اقتصاد بوده و سیاست وزارتخانه و کشور بر توسعه آن است.وی با اشاره به کشت زعفران در استان بیان کرد: یکی از برنامه‌های سازمان توسعه این گیاه دارویی بوده که در حیطه وظایف معاونت گیاهان دارویی است.مرادی ادامه داد: در همین راستا تاکنون اقدامات خوبی انجام و حتی مجوز برای بسته بندی و فرآوری نیز صادر شده و برند هم گرفته‎اند و در حال فعالیت هستند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: اگر بخواهیم توسعه آن را در استان تعطیل کنیم قطعا فضای روانی بدی ایجاد شده و مردم دلسرد می‎شوند.وی خاطرنشان کرد: با توجه به بحث بیکاری استان اگر بخواهیم زعفران را مورد حمایت قرار ندهیم به عقیده من کار پسندیده‎ای نیست.مرادی افزود: کشاورزان باید مورد حمایت سازمان قرار گیرند چراکه قشر آسیب پذیر جامعه محسوب می‎شوند.