کتاب تولید و آماده سازی گیاهان دارویی

کتاب تولید و آماده سازی گیاهان دارویی

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فایل کامل کتاب «تولید و آماده سازی گیاهان دارویی» را که در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر شده است، برای دانلود رایگان به شما تقدیم می کند.

این کتاب که بعنوان منبع درسی هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، منبع بسیار مناسبی برای شروع کشت و کار گیاهان دارویی است که به زبان ساده و دقیق، بصورت مرحله به مرحله کشاورز تولیدکننده گیاهان دارویی را برای تولید استاندارد گیاهان دارویی و آماده سازی محصول برای بازاررسانی همراهی می کند.

 

برای دانلود رایگان فایل کتاب، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود Download