به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان داوریی، علی اصغر شریکیان دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هم اکنون این گیاه دارویی در سطح ۲ هکتار از شهرستان کشت شده است، اظهار کرد: در سال اول کشت این محصول، اگر آبیاری خوبی داشته باشد ۲.۵ تا ۴ در هکتار گیاه دارویی خشک تولید می شود و عسلی هم که از آویشن باغی به دست می آید کیفیت مطلوبی دارد.
وی گفت: همچنین در اسفراین امسال برای اولین بار آویشن باغی در سطح ۲ هکتار کشت شده است که اسانس آن تولید می شود.
شریکیان افزود: با توجه به اینکه منابع آبی تحلیل می رود و کم می شود، کشاورزان باید تولیداتی داشته باشند که بهره وری آب را ارتقا دهند که این گیاه دارویی باارزش توسط تولید کننده قابل عرضه است و در این زنجیره یکی از مسائل تامین نهاده های مورد نیاز، کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و بازاریابی آن و ایجاد اشتغال است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه کشت و تولید آویشن باغی در این استان را توسعه خواهیم داد گفت: هم اکنون واحد بسته بندی و عرقیات، گیاهان دارویی در بجنورد با ظرفیت ۴۰۰ تن در سال در بجنورد و واحد عرقیات و گیاهان دارویی، اسانس گیری و عصاره گیری با ظرفیت ۸۰۰ تن در جاجرم فعال هستند.
به گفته شریکیان سطح کشت گیاهان دارویی در سال ۹۴، هزار و ۲۳۵ هکتار بوده که تولید آن ۹۷۵ تن و میانگین عملکرد ۷۸۹ کیلوگرم در هکتار است.
استان خراسان شمالی با افزون بر ۲۸ هزار کیلومتر مربع گستره در شمال شرق کشور واقع است.