برداشت گل محمدی از گلستانهای استان کرمان آغاز شد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: این استان از مناطق تولید ارگانیک گل محمدی در کشور است و بیش از ۳ هزار هکتار گلستان در ۱۲ شهرستان این استان وجود دارد.
مهدی لطفعلی زاده با بیان اینکه برداشت تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت پیش بینی کرد: امسال بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ تن گل محمدی از گلستانهای کرمان برداشت شود.
لطفعلی زاده افزود: گلاب، اسانس و گل خشک شده تولیدی استان کرمان کیفیت بالا و مطلوبی دارد و به بازارهای مصرف در ایران و کشورهای دیگر ارسال وصادر می شود.