به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح ها به مساحت ۲۰ هکتار در شهرستان های نه گانه ایجاد شدند.

رئیسیان با اشاره به اینکه در این طرح بیش از ۲۰ گونه گیاهان دارویی از جمله اسطوخدوس، زوفا، گل ‌راعی، بادرنجبویه، رازیانه ، کنگر فرنگی و آویشن کشت شده است، افزود: این گونه ها به درخواست صنایع داروسازی برای استفاده در این صنعت کشت شده است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح را ترویج کشت گیاهان دارویی، آموزش و پژوهش و ایجاد اشتغالزایی است.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را ۲میلیارد ریال اعلام کرد.