به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فاریاب گفت: ۳۴ تن آویشن کرمانی Thymus carmanicus توسط بهره برداران گیاهان دارویی از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان برداشت شد.

محسن فرامرزپور امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در فاریاب اظهار کرد: برداشت گیاهان دارویی از جمله آویشن با مرغوبیت بالا و عطر و اسانس و کیفیت عالی از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاریاب بیان کرد: همه ساله در فصل بهار برداشت گیاه دارویی آویشن با مرغوبیت بالا و اسانس و با کیفیت عالی که در خاورمیانه نظیر ندارد، در شهرستان فاریاب توسط بهره برداران گیاهان دارویی صورت می گیرد.

وی گفت: مجوز برداشت این بهره برداران توسط کمیته فنی ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان صادر و توسط اداره منابع طبیعی شهرستان فاریاب نظارت می شود.

فرامزپور خاطرنشان کرد: امر برداشت در این فصل سبب درآمدزایی ۵ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای بهره برداران شهرستان می شود و در این راستا ۳۴ تن آویشن از عرصه های منابع طبیعی فاریاب برداشت شده است.