معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از ۸ کارخانه فرآوری گیاهان دارویی، خوراکی و صنعتی در سطح استان کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند بیان کرد: در صورت اجرای برنامه‌های اشاره شده، از طریق مصرف کمتر دام سبک و وابستگی کمتر به رویشگاه‌های طبیعی، در معیشت مردم تغییری اساسی ایجاد می‌شود و کف حفظ پوشش گیاهی، رویش گل و گونه‌های جدید، افزایش تعداد زنبورداران و اشتغال را به‌دنبال دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه تمام این برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این زمینه دارای توجیه اقتصادی و براساس طرح بهره‌برداری و با مطالعه قبلی این اراضی می‌باشد گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی منابع ملی و اراضی کم بازده دیم توسط خود مردم انجام می‌شود.

شیخ‌ویسی بیان کرد: شناسایی ۱۴۰ گونه گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی با ارزش‌های اقتصادی بالا در رویشگاههای استان، اقلیم مناسب به لحاظ میزان بارندگی، تنوع اقلیمی، سابقه بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی، وجود بهره‌برداران ماهر و بومی، موقعیت ممتاز صادراتی و دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند ازجمله تاثیرگذارترین شاخصه‌های کشت گونه‌های اشاره شده باشد.