هدف از برگزاری این جلسه کاشت گیاهان دارویی قابل صادرات و راه اندازی سایت تولیدی گیاهان دارویی و پخش به سایر نقاط استان فارس و خارج از استان می باشد.

در ابتدا جناب آقای مهندس میری با ذکر سلام و خوش آمد گویی و تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) از حضور فعال اعضاء محترم کمیته گیاهان دارویی تقدیر و تشکر کرد و سپس هدف را سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه تولید گیاهان دارویی استان دانست سپس عزیزان حاضر در جلسه هر کدام فعالیت های حوزه خویش را ارائه نمودند که در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- پیگیری استفاده از پتانسیل ایستگاههای تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان فارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس و مرکز تحقیقاتی جهت راه اندازی سایت و ساماندهی تولید گیاهان دارویی و بانک نشاء و بذر و صدور گیاهان دارویی هدف مند و دارای قدرت صادرات بالا به سایر نقاط استان و کشور

۲- نظارت مستقیم اعضاء و کمیته(دانشکده کشاورزی،داروسازی، مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی )بر سایت اجرای و تولید گیاهان دارویی دعوت از نماینده محترم استانداری فارس و نماینده شرکتهای صنعتی فارس در جلسات آتی