مخزن الادویه سید محمد حسین عقیلی خراسانی

مخزن الادویه سید محمد حسین عقیلی خراسانی

مخزن الادویه کتابی است نفیس در باب مفردات که با نثری شیوا و روان به زبان فارسی نگاشته شده است. این کتاب از برجسته ترین آثار سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی است که بنا بر گفته مولف گرانقدر آن، درسال ۱۱۸۵ ق . به دستور استاد خویش به تالیف آن همت گماشت. این کتاب در ۱۴ فصل تنظیم گردیده است.
فصل اول تا سیزدهم کتاب به بیان مبانی و اصول طب سنتی و گیاه شناسی می پردازد. در فصل چهاردهم ادویه مفرده به ترتیب حروف الفبا ذکر گردیده است. در تک نگار هریک از مفردات اسامی آن به زبان ها و گویش های مختلف، ماهیت، محل رویش، طبیعت، افعال و منافع، مقدار شربات، مضار و اصلاح آن و بدل اشاره شده است. از منابعی که در تالیف کتاب طبق بیان مولف در مقدمه مورد استفاده قرار گرفته می توان به قانون و ادویه قلبیه ابن سینا، جامع المالیقی ابن بیطار، سویدی و…اشاره کرد. آخرین ویرایش دارای ۱۰۸۳ صفحه و ۶ نمایه است.

در حال حاضر نسخه تصحیح شده این کتاب توسط دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر روجا رحیمی و دکتر فاطمه فرجادمند در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.