کشت فلفل عنابی در ایرانشهر

  • آغاز برداشت فلفل عنابی در ایرانشهر

    برای نخستین بار در استان سیستان وبلوچستان سه هکتار از اراضی این شهرستان به کشت فلفل عنابی اختصاص و برداشت این محصول هم‌ اینک آغاز شده است.