همایش ملی زعفران

  • برگزاری ششمین همایش ملی زعفران در آبان ۱۴۰۰

    مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف معرفی فناوری های جدید تولید زعفران همایش ملی زعفران را برگزار می نماید.

  • دومین همایش ملّی زعفران برگزار شد

    دومین همایش ملی زعفران ایران و بررسی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. این همایش با هدف بررسی دانش موجود در زمینه های مختلف ومرتبط با زعفران و همچنین آخرین دستاوردهای پژوهشی محققین درباره زعفران برگزار گردید.