صنعت رنگرزی

  • آغاز برداشت گیاه روناس در بافق

    برداشت محصول روناس در بافق با پیش بینی ۱۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۳۹۸ از ۹۰ هکتار زمین‌های زراعی این شهرستان با هدف استفاده در واحدهای مختلف صنعتی آغاز شده است.

  • بررسی خواص گیاه دارویی – صنعتی وسمه (نیل)

    مهمترین استفاده از “نیل” در صنعت رنگرزی است که رنگ آن از ثبات بسیار بالایی برخوردار بوده و در رنگرزی پارچه و اشیاء کاربرد فراوان دارد.