جستجوی شما درباره جوزهندی | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

 • جوزهندی (جوز بویا)(Myristica fragrans)

  جوزهندی (جوز بویا) نام علمی: Myristica fragrans نام عمومی: Mace , nutmeg نام انگلیسی: nutmeg tree نام عربی: جوزالطیب نام فرانسوی Muscade , noix de muscade: نام‌های ...

 • جوزهندی (جوز بویا)(Myristica fragrans)

  بررسی گیاه دارویی جوز هندی ، ترکیبات شیمیایی ، تاریخچه و خواص دارویی آن و…

 • میخک؛ مهار کننده عوامل بیماری‌زای یک نوع باکتری

  یافته‌های یک مطالعه نشان داد که یک ماده در میخک، می‌تواند با مهار سیستم بیماری‌زایی باکتری، آن را از بین ببرد.

 • کندر (Indian frankincense tree)

  بررسی کلی گیاه دارویی  کندر و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و.....    کندر نام فارسی:کندر نام علمی: ...

 • کنجد (Sesamum) و روغن کنجد

                                                            ...

 • بنفشه معطر ( viola odorata )

  بررسی کلی گیاه دارویی بنفشه معطر و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و.....       ...

 • بنفشه سه رنگ ( viola tricolor)

  بررسی کلی گیاه دارویی بنفشه سه رنگ و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و.....      ...

 • بسفایج (polypodium vulgar)

  بررسی کلی گیاه دارویی بسفایج و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و.....          ...

 • شنبلیله (Trigonella foenum – graecum)

  بررسی گیاه دارویی شنبلیله و خواص دارویی و ...                                                شنبلیله نام علمی : Trigonella foenum – graecum نام عمومی : Fenugreek نام ...

 • سه پستان (Cordia myxa)

  بررسی کلی گیاه دارویی سه پستان و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و.....   سه پستان نام ...