محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان دوگونه جدیدگون مقاوم به خشکی را شناسایی و تکثیر کردند.
مسئول بخش تحقیقات منابع طبیعی و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان امروز گفت: محققان پس از بررسی ۱۰ نوع ژنوتیپ ، موفق به شناسایی و زراعی کردن گونه جدیدگون از جنس آستراگاولس از دو گونه کاراگانه و تدولوبوس شدند.
آقای زینلی افزود : این رقمها به صورت پایلوت در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان و به صورت دیم در ایستگاه سمیرم و فریدونشهر کاشته شده است . او با اشاره به تحقیقات سه ساله در این زمینه گفت: این گیاه علوفه ای از تیره نخودیان است و برای خوراک دام استفاده می شود.
این گیاه خودرو که در دامنه کوههای ایران یافت می شود علاوه بر خاصیت ضدعفونی به سلولها قدرت ترمیم می دهد تا بهبودی زخم تسهیل شود. از ساقه این گیاه پس از ایجاد شکاف شرابه ای خارج می شود که کتیرای گون نام دارد. ریشه گیاه «گون» در درمان عوارض جانبی شیمی‌درمانی مؤثر است.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : , ,