باززایی گیاه دارویی آنغوزه به روش کشت بافت در اصفها ن ، از ۶  سال به ۶ ماه کاهش یافت.

آنغوزه گیاهی علفی ، ۵ ساله و دارای ریشه ضخیم با ساقه قوی است که رشد آن از اوایل بهار شروع می شود و تا اوا سط تیـر ادامه می یابد. گیاه دارویی آنغوزه پس از هفت سال گل میدهد که از هر هکتار آن ، بین ۷۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم صمغ به دست میآید.

این گیاه کوهستانی در استانهای فارس ، خراسان ، سیستان و بلوچستان و کرمان و اصفهان رشد می کند و دارای خو اص ضد انگلی ، آرام بخشی ، مسکن و ملیّن است و برای درمان صرع نیز کاربرد دارد.

مدیر بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ک شور با بیان اینکه از شیرابه این گیاه بیش از ۶۰۰ نوع دارو و ۶۰ نوع علف کش به دست میآید ، گفت: گیاه آنغوزه در طول عمرش فقط یک بار گل میدهد و سپس از بین میرود. آقای اطرشی به خواب ۶ ساله این گیاه در طبیعت هم اشاره می کند و می گوید: برای کاهش زمان باروری طرح کاهش با ززایی این گیاه در مدت دو سال در استان اصفهان با موفقیت اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شد ، افزود: با همکاری معاونت توسعه جهادکشاورزی استان اصفهان ، باززایی گیاه آنغوزه اخیرا به روش کشت بافت با موفقیت انجام شد. وی افزایش تکثیر و تولید باکیفیت داروهای گیاهی را از مزایای اجرای این طرح دانست و افزود: گیاهچه های آماده شده به این روش برای کشت در طبیعت آماده شده است. با استفاده از فناوری کشت بافت برای تکثیر رویشی گیاهان می توان از یک گیاه میلیون ها گیاه جدید ، با کیفیت خوب و در زمان کوتاه تولید کرد.


کلیدواژه ها :