j2617_lallementia_www.jpg

فایل پاورپوینت مربوط به گیاه دارویی بالنگو (تخم شربتی) Lallementia ibrica که توسط آقای مهندس مجتبی عل اکبرزاده تهیه شده، برای دانلود در اختیار بازدیدکنندگان محترم شبکه خبری گیاهان دارویی قرار می گیرد.

این فایل از سایت انجمن علمی علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اقتباس شده است. شایان ذکر است که برخی غلطهای املایی و علمی در فایل پاورپوینت وجود دارد که بدلیل محافظت شده بودن فایل، امکان تصحیح آن توسط کارشناسان شبکه خبری گیاهان دارویی وجود نداشت.

برای دانود فایل کلیک کنید