به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخزداری استان کردستان، سعدی نقشبندی اظهارداشت: این میزان صادرات شامل ۱۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم زدو (نوعی صمغ تراوشی از گیاه) و ۵۱ هزار کیلوگرم نیز انواع گیاهان خوراکی بود که تمام آنها به مقصد کشور عراق از مبادی خروجی این استان ارسال شده است.

وی افزود: محصولات قابل برداشت از سطح مراتع و جنگل های استان شامل کتیرا، شیره سقز، مازوج (گال بلوط)، گزو، محلب، میوه بنه، میوه بلوط، گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی است که همه آنها قابلیت صادرات دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: صادرات محصولات فرعی جنگل از این استان برای اولین بار در سال ۹۶ حدود ۲۰ تن بود که با توجه به آمار ۶۵ تن و ۳۰۰ کیلوگرمی نیمه نست سال ۹۷ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

نقشبندی یادآور شد: صادرات محصولات فرعی جنگلی از این استان به خارج از کشور می تواند مقدمه ای برای توسعه صادرات و شناخت مجامع بین المللی با پتانسیل های کردستان در حوزه های مختلف باشد.

وی بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی در صدد است در بهره برداری از مراتع و جنگل ها علاوه بر اینکه در طول دوره برداشت محصول توسط ناظران نظارت می می کند بر اساس قرارداد، از عرصه های طبیعی در برابر آتش سوزی، تخریب و برداشت غیرمجاز محافظت کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: این طرح در قالب طرح حفاظت مشارکتی انجام می شود و از مساحت دو میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۶۰ درصد آن شامل یک میلیون و ۵۸۷ هزار هکتار مراتع و جنگل است.