به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی عباس علی روان لو در گفت و گو با خبرنگارایسنا افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۰۰ تن گیاه کوهی خوراکی ازنوع شنگ، گندله، آویشن، نعناع  کوهی، گل آقا، کنگر و ریواس در استان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۳۰۰ گونه گیاهی در آذربایجان غربی شناخته شده است، تصریح کرد: ازاین تعدادگونه گیاهی ۵۰۰ نوع آن دارویی و ۵۰ نوع آن کوهی خوراکی است.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ۸۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شد در کشور، یک هشتم این گونه ها در آذربایجان غربی است اظهار کرد: مرکز هرباریوم دارویی آذربایجان غربی رتبه دوم را از نظر تنوع گونه های گیاهی دربین مراکز کشور دارد.

وی افزود: نبود فرهنگ سازی و آگاهی، برداشت بی رویه مردم و استفاده در صنایع تبدیلی از عوامل کاهش گونه‌های گیاهی کوهی است.