به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل ا ز خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تاکنون  برداشت ۱۳ تن زرشک کوهی از رویشگاه های خراسان شمالی از رویشگاه های طبیعی استان برداشت شده و همچنان برداشت این گونه دارویی ادامه دارد.

حسن وحید با بیان اینکه برداشت زرشک کوهی از دو رویشگاه و براساس طرح تهیه شده، انجام می شود، افزود: بهره برداران نمی توانند خارج از این طرح ها برداشت کنند. وی گفت: تاکنون طرح برداشت گیاهان دارویی کتیرا، باریجه و زرشک کوهی در ۸۱ هزار هکتار از مراتع استان تهیه شده است.

استان خراسان شمالی، هزار و ۱۰۰ گونه گیاهی دارد که ۱۲۰ گونه آن، گیاه دارویی محسوب می شود.