به نقل از سایت «upi»، آزمایش‌های انجام شده روی موش‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، موش‌هایی که دارچین می‌خورند، سریع‌تر مسیرهای پیچ در پیچ را یاد می‌گیرند و در نتیجه دانشمندان به این باور رسیده‌اند که بعضی از انواع دارچین می‌تواند عملکرد مغز را بهبود دهد.

اغلب تحقیقات انجام شده روی دارچین به تأثیر آن روی دیابت می‌پردازد اما وقتی دانشمندان اثر آن را روی مغز موش‌ها بررسی کردند، متوجه تقویت ساختار سلول‌های مغز و بهبود عملکرد ذهن در آن‌ها شدند

دارچین

دارچین

.

در این پژوهش، دانشمندان موش‌هایی که قدرت یادگیری کمتری داشتند را با دارچین تحت درمان قرار دادند و متوجه شدند، این حیوانات بعد از تنها یک ماه، در زمانی کمتر از نصف زمان اولیه می‌توانند مسیر مارپیچ را طی کنند و به هدف برسند .