رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: در شهرستان کاشان یک هزار و ۵۰۰ واحد سنتی و ۲۷ واحد صنعتی گلاب‌گیری مشغول فعالیت هستند.

به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، محمود قهرمانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشستی مسائل و معضلات زیست محیطی کارخانجات گلاب و عرقیات کاشان از جمله فاضلاب صنعتی واحدهای تولید گلاب و اقدامات انجام شده در این زمینه و استانداردها وضعیت زیست‌محیطی صنعت گلاب و عرقیات کاشان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان ادامه داد: خوشه گلاب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان در تمام شهرستان گسترده بوده و دارای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد سنتی و ۲۷ واحد صنعتی است.

قهرمانی افزود: در این خوشه ۱۸ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بنگاه‌های اقتصادی شاغل هستند و در این خوشه سه دسته محصول گلاب، عرقیات و اسانس را تولید می‌شود و بوسیله تقطیر گیاهان دارویی به دست می‌آید.