به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وب سایت ترکیبات طبیعی (nutraingredients)، در این دستورالعمل ۳۹ روش مختلف جهت شناسایی تقلبات در این محصول توضیح داده شده است. انجمن گیاهان دارویی آمریکا اعلام کرده است که این تقلبات عمدتا بوسیله مخلوط کردن میوه های سیاه گیله (Vaccinium myrtillus) با ترکیبات طبیعی ارزان قیمت انجام می شود. در این دستورالعمل عمدتا از روش های طیف‌سنجی و رنگ سنجی جهت شناسایی تقلبات استفاده شده و قرار است با توجه به فارماکوپه گیاهی آمریکا بهینه سازی شوند. همچنین از روش استاندارد یک شرکت ایتالیایی جهت تدوین این دستورالعمل استفاده شده است.