به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وب سایت The Grocer، انستیتو امنیت جهانی غذا (Institute for Global Food Security) بتازگی اعلام نموده است که تقلبات گسترده ای در مرزنجوش های موجود در سوپرماکت های انگلستان شناسایی شده است بطوریکه در ۲۵ درصد نمونه برداری ها، ناخالصی هایی همچون برگ زیتون و مورد با مرزنجوش آمیخته بوده است. آزمایشات نشان داده است که میزان تقلبات گاها تا ۷۰ درصد وزن محصول را شامل می شود. بررسی های بیشتر نشان داده است که حتی فروشگاه های آنلاین نیز از این قاعدع مستثنی نبوده و محصول ارائه شده توسط آنان نیز دارای ناخالصی های غیرمجاز می باشد. مسئولان انستیتو امنیت جهانی غذا در حال ایجاد ساز و کارهای دقیقتر و بهتر جهت کنترل محصول مرزنجوش وارداتی انگلستان از کشورهای آفریقایی و آسیایی می باشند.
جهت مشاهده متن اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

.