به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، گفت: کشور بلغارستان می‌تواند از قابلیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در استان زنجان استفاده کند.

جمیلی بابیان اینکه زنجان می‌تواند با گیاهان دارویی وارد بازار بلغارستان شود گفت: بلغارستان ازجمله کشورهای مصرف‌کننده گیاهان دارویی است و در حال حاضر بخش اعظم نیازمندی‌های خود را از چین و آمریکا تأمین می‌کند و این در حالی است که ایران به‌ویژه زنجان فعالیت و تولیدات خوب و باسابقه‌ای درزمینه تولید گیاهان دارویی دارد و این امر می‌تواند زمینه صادرات و رفع نیازهای بازار بلغارستان را فراهم کند.