به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، درویش خواه معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: به دلیل خشکسالی شدید و شرایط اقلیمی، امسال مجوز بهره برداری برای متقاضیان صادر نخواهد شد.

وی گفت آویشن، آنغوزه، مورد و کلپوره از گونه های غالب و مهم دارویی هرمزگان هستند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان افزود: در شرایط ایده آل هر سال حدود ۳۰۰ تن گیاه دارویی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مراتع استان برداشت می شد.

گفتنی است: هرمزگان ۲۵۰ هزار هکتار رویشگاه گیاهان با قابلیت دارویی، صنعتی، خوراکی، آرایشی و بهداشتی دارد.