به گزارش شبکه خبری آموزشی‌گیاهان دارویی، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی کارگاه تئوری مطالعه، تدوین و ثبت پتنت برای صنایع گیاهان دارویی را در تاریخ ۵/۹/۹۳ برگزار می نماید.

برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی می توانید  با شماره۲۲۴۳۱۵۹۹ تماس حاصل نمایید.

به کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.