به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مهندس ‘فغان دانشور’ روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این میزان باریجه به ارزش یک میلیارد ۳۸ میلیون ریال استحصال شد و پس از صادرات ارزآوری خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بهره برداری از باریجه کوه شمشیر تیغ باغچق برای ۱۲نفر از اهالی روستاهای باغچق، آق تپه و کلاته باقرخان و بجنورد اشتغال ایجاد کرده است.

هم اکنون طرح بهره برداری از گیاهان دارویی در ۷۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی استان در دست اجرا است.

گیاه دارویی باریجه، خواص دارویی و صنعتی فراوانی دارد اما به علت نبود صنایع مربوطه برای فرآوری به خارج از استان و کشور صادر می شود.