داوود طالبی درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ازسطح مفید ۴۳۵ هکتار اراضی کتیرا سالانه دو هزار و ۲۱۸ کیلوگرم کتیرای سفید و زرد در روستای ورین محلات استحصال می شود.
وی پیش بینی کرد: از ۱۲ هکتار وسعت طرح بهره برداری گیاه دارویی ˈباریجهˈ در عرصه های منابع طبیعی روستای جردگان محلات در یک دوره ۱۰ ساله نیز ۲۰۹ کیلوگرم از این گیاه دارویی برداشت شود.
طالبی با بیان اینکه شرکت های تولیدی دارویی و برخی کارخانجات شیمیایی از باریجه و کتیرا در تولید محصولات خود استفاده می کنند، افزود: اقلیم مناسب و شرایط آب و هوایی محلات سبب شده تا گیاهان دارویی مذکور در این خطه به فراوانی تولید شود.
وی تاکید کرد: آویشن، نعنا کوهی، کنگر و کرفس کوهی از دیگر گیاهان دارویی هستند که در عرصه های منابع طبیعی محلات به صورت پراکنده وجود دارد.
وی، وسعت عرصه های ملی و طبیعی شهرستان محلات را ۱۸۵ هزار هکتار برآورد کرد و گفت: با درجه بندی غنی، متوسط و فقیراین مراتع به ترتیب ۴۵،۱۴ و ۶۴ هزارهکتار وسعت دارند.

Please follow and like us:
Pin Share