به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، مجتبی خیام نکویی معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری صبح امروز در اولین جشنواره و نشست ملی نان‌های صنعتی کشور اظهار داشت: در حوزه گیاهان دارویی ایران اسلامی امروز پیشرفت قابل توجهی داشته که وجود ۷۶۰ گیاه دارویی مبین این موفقیت است.

خیام‌نکویی ادامه داد: در گذشته کشور تعداد گیاهان دارویی خود را از ۳۴ گیاه و امروز به ۷۶۰ گیاه دارویی رسانده  که تعداد ۱۵۰ قلم از آنها توسط وزیر بهداشت و درمان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


کلیدواژه ها :