رئیس منابع طبیعی شهرستان الیگودرز گفت: ماموران منابع طبیعی این شهرستان با همکاری ماموران انتظامی ۳ دستگاه کامیون حامل گیاهان دارویی را توقیف و در بازرسی از آنها ۱۵ تن ریشه گیاه شیرین بیان را کشف و ضبط کردند.

آقای رضایی افزود: افراد سود جو قصد داشتند این محموله را به استانهای همجوار انتقال دهند.

وی ارزش این محموله را ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان الیگودرز گفت: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

Please follow and like us:
Pin Share