کشاورزی پایدار گیاهان دارویی

  • نقش گیاهان اسانس دار در کشاورزی پایدار

    تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فصلی از یک کتاب را با عنوان “نقش گیاهان اسانس دار در کشاورزی پایدار” به شما علاقه مندان علم گیاهان دارویی تقدیم می نماید.