مواد موثر گیاهان دارویی

  • تولید کنسرو پسته ایرانی !

    محققان کشور موفق به تولید کنسرو پسته شدند که به کمک مواد نگهدارنده متشکل از گیاهان دارویی، مشکلات بسته بندی این محصول را به شکل موثری کاهش می دهد.