فارماکوپه

  • دانلود فارماکوپه انگلستان (BP) سال ۲۰۲۲

    شبکه خبري آموزشي گياهان دارويي آخرين نسخه فارماکوپه انگلستان (BP) را به شما مخاطبين گرامي تقديم مي نمايد. اين مجموعه ...

  • فارماکوپه گیاهی ایران

    فارماکوپه گیاهی ایران مشتمل بر فصل های مقدمه، تک نگارها و روش های تهیه معرّف ها تدوین شد. در فصل تک نگارها به عناوین، تعریف‏ نام های گیاه (اسامی علمی، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی)، ریخت شناسی (گیاه و اندام دارویی آن)، دامنه انتشار، خرده نگاری، مواد متشکله تا موارد کاربردی نظیر روش های گوناگون کنترل های شیمیایی و بسیاری از موارد دیگر توجه شده است.

  • معرفی سایت های مربوط به گیاهان دارویی

    لینک تعدادی از سایتهای مرتبط با مباحث گیاهان دارویی، جهت سهولت جمع آوری اطلاعات توسط بینندگان محترم شبکه خبری گیاهان و ترکیبات طبیعی در ذیل درج شده است.

RSS
Follow by Email