عوارض چای کهنه دم

  • عوارض خوردن چای کهنه دم

    طبق نتایج مطالعات و نظرات متخصصان طب سنتی چای کهنه دم ترشح اسید معده را تحریک می‌کند و به دلیل ماهیت اسیدی در بروز زخم معده نقش دارد.