آقطی

 • دستورالعمل‌های لازم در مصرف گیاهان دارویی برای کودکان

  مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در کودکان همواره از نظر ایمنی با چالش همراه بوده است. تصور ایمن بودن گیاهان در کودکان بسیار اشتباه است و متأسفانه بسیاری از والدین این موضوع را نمی‌دانند.

 • گیاهی مؤثر در جلوگیری از ریزش مو

  مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اشاره به این‌که گل های گیاه آقطی مدر، معرق و تب بر است، اظهار کرد: مصرف خوراکی و استعمال میوه آن برای سیاه کردن و جلوگیری از ریزش مو مفید است.

 • آشنایی با خواص درمانی گیاه آقطی سیاه

  آقطی سیاه از زمان های قدیم جزء گیاهان دارویی به شمار می رفته و از آن برای مداوای برخی بیماری ها استفاده می شده است.

 • آقطی، اسلحه ی آینده ی مبارزه با کلسترول خون!

  نتایج تحقیقات جدید نشان داده است میوه های آقطی سیاه و آقطی پاکوتاه می توانند بر روی کلسترول بد خون تاثیرات شگرفی داشته و میزان آن را بطور معنی داری کاهش دهند.

 • همایش شش روزه آقطی در آمریکا

  گیاه دارویی آقطی با نام علمی Sambucus nigra به همراه گونه ی S. ebulus (با نام فارسی پَلَم) به فراوانی و بصورت علف هرز غالب در مناطق شمالی کشور یافت می شود ولی دریغ از یک توجه!