صفاپور گفت:برای تولید نشا این محصول ،بهمن ماه پارسال اقدام به کاشت بذر درگلخانه مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی مازندران کردیم تا حالا که نشا تولیدی قابل برداشت و انتقال شدند .

وی افزود:آویشن گیاهی است چند ساله که در مناطق خشک و مرتفع رشد می کند و زمستان های سرد و کم آبی را نیز تحمل می کند.اسانس آن آنتی باکتریال و خلط آور است و برای درمان گلو درد نیز استفاده می شود.

صفاپور گفت:در ایران شرکت های از جمله باریج اسانس از این گیاه فرآورده های دارویی تولید می کنند