به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد رضا عسگری مخترع این پماد گیاهی گفت: به دست آمدن پماد سوختگی بصورت عصاره گیری به روش هیدرو اکسیک با استفاده از اتانول که پس از این مرحله عصاره ها با درصدی های از پیش تعیین شده با استفاده از اسرین با هم ترکیب می شوند و پس از طی مراحل مختلف آزمایشگاهی محصول نهایی به صورت پماد به دست می آید.

عسگری همچنین افزود: این محصول در مراحل آزمایشگاهی بر روی ۲۰۰رت آزمایش گردید و نتایج کاملا موفقت آمیزی از خود نشان داد.

وی در ادامه تصریح کرد: این پماد کاملا گیاهی است و گیاهان موجود در این پماد اثرات فوق العاده ای  در سوختگی داشته و کاملا بومی ایران است که موجب رفع التهاب زدایی و جوان کردن پوست کهنه و آسیب دیده می شود.

مخترع پماد سوختگی گیاهی افزود: وجود گیاهانی با قالبیت آنتی بیوتیک و ضد قارچ موجب بی نیازی پماد به هرگونه مکمل دارویی می گردد و شایان ذکر است که محصول مشابهی در کشور وجود ندارد.

شایان ذکر است که این پماد با شماره ۷۱۶۷۰ به ثبت رسیده است.