به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر پیمان صالحی گفت: طبق گزارشاتی که رسیده هم اکنون ۷۹۰ قلم داروی گیاهی و فرآورده مرتبط با آن برای تولید مجوز دریافت کردند و در سند چشم انداز پیش بینی شده که تعداد اینها با نرخ رشد ۵ تا ۱۰ درصدی رشد داشته باشد.

وی گفت: در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده که بین ۲ تا ۵ درصد چرخش مالی کل دارویی کشور در زمینه داروهای گیاهی تولید داخل باشد و این عدد بزرگی است که هدف گذاری شده است و اگر به سمتی حرکت کنیم که سهم ویژه ای برای درمان در طب سنتی قائل شویم باید حتما منابع دارویی آن را ببینیم.