‘صمد خسروی’ روز چهارشنبه ، گفت: این گیاه در راستای توسعه گیاهان دارویی برای نخستین بار در سطح ۱۰ هزار مترمربع کشت در روستاهای صادق آباد، محمدآباد و ینقاق کشت شده بود.

وی گفت: به خاطر سازگاری بالای این گیاه با آب و هوای منطقه گالیکش از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است و هم اکنون برداشت ان اغاز شد. مدیر جهادکشاورزی گالیکش گفت: برداشت از این گیاه در ۳ نوبت درسال صورت می گیرد که به صورت چیدن برگ ها و سرشاخه ها است که از هر ۱۰ ۰ کیلوگرم برگ و شاخه تر آن ۵ ۱۰ گرم اسانس استخراج می شود که درصنایع ساخت عطر و ادکلن کاربرد دارد.

به گفته خسروی، خاصیت به لیمو به صورت مصرف دم کرده این گیاه سبب رفع دردهای عصبی باکاهش تب، تقویت معده، کاهش تشنج و تقویت حافظه می شود.