به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، تفاهم نامه همکاری‌ های مشترک بین دکتر عبدالحسین شاهوردی و دکتر رضا غفارزادگان امضا شد.

دکتر غفارزادگان، سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی گفت: استفاده از توانمندی‌های پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، تجاری سازی و خدمات تخصصی در راستای عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه در خصوص اجرای پروژه های مشترک از اهم موضوعات این تفاهم نامه می‌باشد.

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی محورهای همکاری مشترک این تفاهم‌نامه را شناسایی توانمندی‌ها، ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه پروژه‌های پژوهشی در حوزه‌های فعالیت طرفین، تجاریسازی پروژه‌های تحقیقاتی و همکاری در برگزاری همایش‌های علمی و کارگاه های آموزشی و همچنین انتشار مقاله، کتاب و نرم افزارهای علمی عنوان کرد.

این تفاهم‌نامه که از تاریخ انعقاد به مدت دو سال اعتبار دارد که در صورت نیاز و تمایل طرفین قابل تمدید می باشد.