به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، فریبرز غیبی در حاشیه بازدید از پروژه های جنگل کاری دهلران اظهار داشت: هشت هزار و ۴۲۵ گونه گیاهی در کشور شناسایی شده است که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه قابلیت دارویی دارند.

وی گیاهان دارویی را از پتانسیل های کشور توصیف کرد و افزود: در این راستا نیز طی سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی برای توسعه رویشگاه های این گیاهان دارویی انجام شده است.

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع یادآور شد: در برنامه ششم توسعه ۹ میلیون و ۶۰۰ هکتار از محل طرح های مرتعداری به توسعه گیاهان دارویی اختصاص دارد که برای سال جاری ۵۰ هزار هکتار پیش بینی شده و تا ۸۰ هزار هکتار نیز قابل توسعه است.

غیبی از اجرای طرح رو در رو یعنی مدیریت پارک های جنگلی بصورت واگذاری خبر داد و گفت: این برنامه در راستای فرمایش رهبری در خصوص جهش تولید است و در این طرح مدیریت به جوامع محلی و در شهرها نیز به شهرداری ها واگذار می شود.

وی افزود: بوستان های جنگلی در قالب یک قرارداد ۱۵ یا ۳۰ ساله واگذار می شوند و برنامه تولید نهال مشارکتی یعنی نهالستان های مشارکتی را نیز دنبال می کنیم.

وی گفت: امسال تولید ۲۶ میلیون اصله نهال زراعت چوبی در بخش های دولتی، خصوصی و صنایع در دستور کار داریم که برای ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب و ۳۰ هزار هکتار جنگلکاری مورد استفاده قرار می گیرد و از روستاها و جوامع محلی می خواهیم که در این زمینه کمک کنند تا بر اساس قراردادهای ۱۵ ساله گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی انجام دهند.