شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم بازدید از بزرگترین شرکت سازنده دستگاه های اسانس گیری فرانسه (Tournaire) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این بازدید توسط شرکت آرومد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

.

.
Please follow and like us:
Pin Share