به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، گل راعی (Hypericum perforatum) یکی از گیاهان دارویی بومی اروپا است که در محصولات دارویی و آرایشی بهداشتی کاربرد فراوانی دارد. آخرین اخبار حاکی از آن است که محصولات حاصل از گل راعی به دلیل باقیمانده آلکالوئیدهای پیرولیزیدین از بازار انگلستان جمع آوری شدند. این گیاه بطور طبیعی فاقد آلکالوئیدهای پیرولیزیدین (pyrrolizidine alkaloids) است و احتمالا دلیل این اتفاق، وجود برخی ناخالصی های موجود در گیاهان وارداتی از آلبانی، بوسنی و هرزگوئین، رومانی و صربستان می باشد.