کارشناس مسئول باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: ۸۰ هکتار از اراضی نجف آباد به کشت زعفران اختصاص دارد که این اراضی بیشتردر منطقه مهردشت است.

مریم عاملی افزود: پیش بینی می شود بطور متوسط از هر هکتار ۴.۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

وی اظهارکرد: باتوجه به کم شدن منابع آبی درشهرستان نجف آباد و همچنین نیاز آبی کم زعفران در ماههای گرم سال و نیز تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصادمقاومتی،گیاه زعفران به عنوان یکی ازکشت های مهم ومناسب ازنظراقتصادی،زراعی وداروئی درسال های اخیرمورد توجه کشاورزان این شهرستان قرارگرفته است.

اراضی کشاورزی شهرستان نجف آبادحدود ۱۶ هزارهکتار و مهمترین محصولات زراعی آن،گندم،جو،برنج،ذرت وعلوفه ومهمترین محصولات باغی آن،انگور،انار،بادام،گردو،زردآلو وسیب درختی است.

باتوجه به شرایط آب وهوایی این شهرستان کشت گیاهان داروئی،زعفران،سیر و زیتون جای فعالیت بسیار دارد.