شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی گزارش دستاوردهای هیات تجاری بازاریابی گیاهان دارویی و زعفران به کشورهای چین و ژاپن در سال ۱۳۹۰ را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. در این گزارش به تفصیل در مورد بازدیدهای صورت گرفته از مراکز علمی، فروشگاه ها و کارخانجات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی چین و همچنین بازدید از نمایشگاه فودکس ژاپن مطالبی ارائه شده است. حجم این فایل در حدود ۷ مگابایت می باشد.

.

دانلود