همایش ملی کشت ارگانیک و  ازدیاد گیاهان دارویی نتایج تحقیقات اندیشمندان گرامی را در زمینه کشاورزی ارگانیک یا کشاورزی زیستی، به معنی استفاده از اطلاعات سنتی و علمی برای کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید گیاهان دارویی بررسی می نماید. این امر در راستای تعامل سازگارفعالیت‌های انسانی با چرخه طبیعت و استفاده متعادل و منطقی از آن می‌باشد که به ایجاد تعادل پایدار در منابع آب و خاک منجر خواهد شد.

gau_Poster

محورهای همایش :

 • کشت ارگانیک گیاهان دارویی
 • تغذیه گیاهان دارویی با کودهای آلی و زیستی و پسماند فاضلاب شهری
 • استفاده از محرک های غیر شیمیایی در گیاهان دارویی ارگانیک
 • جنبه های ترویجی و اقتصادی کشت گیاهان دارویی به روش ارگانیک
 • کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی علوم دام ، صنایع غذایی و آبزیان
 • مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک
 • مطالعه تشکیل متابولیت های ثانویه در کشت بافت کشت سلول و ریشه های مویین
 • تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان دارویی

.

تقویم همایش (تاریخ های مهم):

 • ارسال متن کامل مقاله :        از ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
 • داوری متن کامل مقاله :         از ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
 • نتایج نهایی متن کامل مقاله: از ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تا ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
 • ثبت نام فردی شرکت کنندگاناز ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

سایت همایشhttp://iscconferences.ir/gau

اطلاعات تماس دبیرخانه :

آدرس دبیرخانه: گرگان – میدان بسیج – دانشکده تولیدات گیاهی – گروه باغبانی – دبیرخانه همایش
تلفن دبیرخانه : ۰۱۷۳۲۴۲۳۳۰۳