عصاره اکیناسه شرکت زردبند( کمک به کاهش التهاب وعفونت دستگاه ادراری)
روغن کدوی طبی شرکت زردبند ( کمک به پیشگیری و بهبود هایپرپلازی خوش خیم پروستات واختلالات دفع ادرار)
عصاره اورتیکا شرکت زردبند ( کمک به دفع سنگ کلیه ، کمک به کاهش التهاب وعفونت دستگاه ادراری)
عصاره خوراکی گزنه شرکت اکسیر گل سرخ ( کاهش التهاب پروستات و کمک به دفع ادرار)
ایزی فلو شرکت ایران داروک ( رفع مشکلات ادراری ناشی از بزرگی غده پروستات BPH شامل تکرر ادرار ، سوزش و درد هنگام دفع ادرار)
قطره و قرص پروستاتان شرکت گل دارو ( موثر در درمان هایپر پلازی پروستات ، تکرر ادرار، سوزش و درد هنگام دفع ادرار)
کپسول پروسکور شرکت گل دارو ( محافظت کامل پروستات و موثر در درمان هایپرپلازی پروستات ، تکرر ادرار، سوزش ودرد هنگام دفع ادرار)
قطره سنکل شرکت گل دارو( دفع سنگ های گلیه و تسکین دهنده دردهای کلیوی)
قرص مدریک شرکت گل دارو ( ضدعفونی کننده مجاری ادراری و پیشاب آور ملایم)
روغن دانه کدو شرکت گیاه اسانس ( سهولت دفع ادرار در تورم خوش خیم پروستات )
قطره اورتیدین شرکت باریج اسانس ( رفع مشکلات ادرار در تورم خوش خیم پروستات ) گیاه ریشه گزنه