به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دکتر حسین صادقی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس آمارها، قریب به ۷۰ درصد مردم اروپا برای پیشگیری، درمان و یا به عنوان مکمل، از گیاهان استفاده می‌کنند که این آمار در کشور ما به میزان ۱۰ درصد تقلیل یافته و سودآوری این صنعت نیز، تنها شامل یک درصد برآورد شده است.

 وی با اشاره به برگزاری این همایش که می‌تواند گامی برای جهش به سمت اقتصاد پویا در زمینه علوم کاربردی باشد، تصریح کرد: آشنایی با روش‌های استخراج گیاهان دارویی، بوم‌شناسی این گیاهان در استان و کشور، تاثیرات فارماکولوژی گیاهان، زمینه‌های تجاری‌سازی و جایگاه گیاهان دارویی در کشور، محورهای عمده برگزاری این همایش و پذیرش مقالات بوده است.

 دبیر علمی همایش ملی گیاهان دارویی، یادآور شد: دست‌اندرکاران اجرای این همایش، از سال گذشته تاکنون، مراحل برگزاری را پیگیری نموده و با بررسی‌های لازم، موفق به کسب امتیاز بازآموزی، برای شرکت‌کنندگان در همایش ملی گیاهان دارویی شدیم.

 بر پایه این گزارش، از آغاز مهلت ارسال مقالات همایش ملی گیاهان دارویی، مجموعا ۱۲۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این میان، ۳۵۰ مقاله به صورت پوستر و ۶۰ مقاله دیگر نیز به صورت سخنرانی از تاریخ پنجم تا هشتم شهریورماه، ارایه خواهد شد.