به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، محمدباقر رضایی گفت: این مناطق در قطعه‌های کوچک و برای حفاظت از گونه‌های خاص گیاهان دارویی ایجاد می‌شود تا از انقراض این گیاهان جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: این کار مهم نیازمند حمایت و پشتیبانی لازم است تا ضمن جلوگیری از انقراض گیاهان دارویی بومی ایران، زمینه افزایش رویش و توسعه فعالیت‌های این گیاهان فراهم شود.

رضایی، گیاه دارویی شیرین بیان را یکی از گونه‌های در معرض خطر دانست و گفت: این گونه گیاه دارویی در سال‌های گذشته یکی از معضلات زراعی کشاورزان بود اما اکنون به دلیل برداشت بی‌رویه این گیاه بسیار کم شده است.

رییس بخش تحقیقات گیاهان دارویی گفت: متولیان این حوزه باید اقدامات جدی‌تری را برای مقابله با برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی انجام دهند تا از انقراض ذخایر عظیم کشور جلوگیری شود.

وی از مردم در خواست کرد تا با آگاهی و شناخت کامل اقدام به برداشت گیاهان دارویی کنند و حتما مراقب گیاهان به خصوص ریشه آن باشند تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.

رضایی به حفاظت از گیاهان دارویی نادر در باغ گیاه‌شناسی اشاره کرد و افزود: این مجموعه برای حفاظت از گیاهان دارویی ایجاد شده و اقدامات لازم از تولید بذر تا کاشت در آن‌ها انجام می‌شود.